Wat is een boedelbeschrijving?

Boedelbeschrijving

Na het overlijden van een dierbare dienen er allerlei zaken te worden geregeld. Wat betreft de omvang van de nalatenschap is het zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Wanneer iemand komt te overlijden is het goed om zo snel mogelijk een boedelbeschrijving op te maken. In veel gevallen is dit zelfs wettelijk verplicht.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle goederen en schulden ten tijde van het overlijden. Bij de goederen kan gedacht worden aan woningen, auto’s en het saldo van bankrekening(en). Hetgeen bij schulden moet opgenomen worden zijn bijvoorbeeld belastingschulden of het restant van de hypotheekschuld.

In de boedelbeschrijving is het essentieel dat bij alle goederen en schulden een waarde wordt vermeld. Bij de bankrekeningen spreekt dat voor zich; de waarde van de bankrekeningen is het saldo op de overlijdensdatum. Om de waarde van een woning te bepalen, kan bijvoorbeeld een taxatie worden verricht.

Wanneer de boedelbeschrijving is opgemaakt, kan vervolgens worden gekeken of de nalatenschap positief of negatief is en wat er eventueel onder de erfgenamen te verdelen valt.

Wanneer wordt een boedelbeschrijving opgemaakt?

In bepaalde gevallen wordt door de wet bepaald dat een boedelbeschrijving dient te worden gemaakt. Uit deze wet vloeit ook voort wie verplicht is om een boedelbeschrijving op te stellen. Eén van de door de wet geregelde gevallen is wanneer een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard. In dat geval aanvaard je als het ware de erfenis onder de voorwaarde dat het vermogen groter is dan de aanwezige schulden. Om dit vast te stellen is een boedelbeschrijving nodig.

Het maken van een boedelbeschrijving is ook verplicht in het geval dat de overledene in zijn/haar testament een executeur heeft benoemd. De benoemde executeur is dan verplicht om een boedelbeschrijving op te maken. Daarnaast kunnen ook de echtgenoot of geregistreerd partner en/of de kinderen verlangen naar dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt.

Wie maakt een boedelbeschrijving op?

De boedelbeschrijving kan opgemaakt worden door een notaris in de vorm van een notariële akte. Het is ook mogelijk om een boedelbeschrijving op te maken in een onderhandse akte.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor om te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Bel ons gerust!