Wie erven wat als de overledene geen testament heeft opgemaakt?

Wie erven wat als de overledene geen testament heeft opgemaakt?

In een testament kan iemand bepalen welke personen er na zijn/haar overlijden een deel van zijn of haar erfenis ontvangen. Ook kan in een testament worden bepaald wie precies wat verkrijgt en onder welke eventuele voorwaarden. Heeft de overledene echter geen testament opgemaakt, dan geldt het zogenaamde ‘versterfrecht’. In dat geval schrijft de wet voor wie de erfgenamen zijn en wie precies wat verkrijgt.

Het versterferfrecht

Het versterferfrecht omvat alle regels die gelden als iemand zonder een testament te hebben gemaakt overlijdt. De wet wijst in dat geval de volgende groepen erfgenamen aan:

  1. De echtgenoot, de geregistreerd partner en de (klein)kinderen;
  2. Ouders, (half)broers en (half)zussen;
  3. Grootouders;
  4. Overgrootouders.

Als in een groep minimaal één erfgenaam aanwezig is, dan worden de personen in de daarna volgende groepen géén erfgenaam. Heeft de overledene bijvoorbeeld een kind (groep 1), dan worden de ouders, (half)broers en (half)zussen geen erfgenamen (groep 2). Hetzelfde geldt voor de eventuele grootouders (groep 3) en overgrootouders (groep 4); ook zij worden geen erfgenamen.

Had de overledene echter geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen (aldus niemand in groep 1), maar wel twee ouders en een zus (groep 2), dan worden de ouders en de zus de erfgenamen. De grootouders (groep 3) en overgrootouders (groep 4) hebben dan opnieuw het nakijken. De verschillende groepen met erfgenamen worden ‘parentelen’ genoemd.

Wettelijke verdeling als uitzondering op gelijke verdeling erfenis

In beginsel erven alle erfgenamen in een groep een gelijk deel van de erfenis (met uitzondering van halfbroers en halfzussen die slechts de helft krijgen en ouders die soms meer krijgen). Er geldt daarbij één belangrijke uitzondering.

Als de overledene ten tijde van zijn dood was getrouwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan, dan verkrijgt de nog levende echtgenoot/geregistreerd partner alle goederen van de nalatenschap. Denk aan de woning, de auto en alle andere spullen van de overledene. De kinderen krijgen in dat slechts een geldvordering op hun langstlevende ouder ter hoogte van de waarde van hun erfdeel. Deze geldvordering is (op enkele uitzonderingen na) pas opeisbaar als ook de langstlevende ouder overlijdt.

Let op!

Zoals je hebt kunnen lezen zijn de erfgenamen in de eerste plaats de echtgenoot of de geregistreerd partner en de kinderen van de overledene. Als je echter een vriend of vriendin hebt waarmee je niet bent getrouwd en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan erft deze vriend of vriendin op grond van de wet niets! Wil je dit anders regelen? Dan zul je een testament moeten opmaken.

Meer informatie over het versterferfrecht? Neem dan contact op met ons kantoor om te bellen naar 0297-250052

De risico’s van het gebruik van algoritmen in het onderwijs

De onderwijswetging is streng, alle kinderen moeten een minimum aantal uren onderwijs krijgen op school. [...]

WW-uitkering bij tussentijdse beëindiging van arbeidscontract voor bepaalde tijd: Wat je moet weten

Het tussentijds beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan voor zowel werkgevers als werknemers [...]

Wat erft een stiefkind van zijn of haar stiefouder?

Deze blog gaat over de gevallen wanneer een stiefkind van zijn stiefouder erft.

Veilig Thuis: essentiële informatie voor schoolbesturen over informatieverstrekking

De onderwijswetging is streng, alle kinderen moeten een minimum aantal uren onderwijs krijgen op school. [...]

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek: een harmonieuze oplossing voor beide partijen

In een tijd waarin veranderingen snel en onverwachts kunnen zijn, kan een echtscheiding een stressvolle [...]

Wanneer mag je afwijken van de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd?

De onderwijswetging is streng, alle kinderen moeten een minimum aantal uren onderwijs krijgen op school. [...]

Vervangende toestemming bij vakantie

Wanneer je als gescheiden ouder op vakantie wilt gaan met jouw kinderen, heb je hiervoor [...]

Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat?

Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat? In deze blog lees je [...]

Bel ons gerust!