Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat?

Stel, uw werknemer zit drie maanden ziek thuis en stuurt u een e-mail dat hij met zijn gezin twee weken naar Kreta op vakantie wil gaan. Moet u dit toestaan als werkgever of mag u dit weigeren? En zijn dit dan vakantie- of ziektedagen? In dit artikel leest u precies hoe het zit met ziekteverlof en vakantie.

Een zieke werknemer zit natuurlijk niet thuis voor de lol; hiervoor heeft hij een geldige reden. Bij ziekteverzuim hebben u en uw werknemer beiden re-integratieverplichtingen. U dient er gezamenlijk alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te laten gaan. Op vakantie gaan lijkt daarom misschien niet helemaal in dit straatje te passen.

Toch heeft uw werknemer recht op vakantie, ook tijdens ziekte. Hiervoor moet de werknemer het gebruikelijke vakantieverzoek bij u indienen. Vervolgens kunt u de bedrijfsarts opdracht geven om te kijken of de vakantie medisch verantwoord is. Wanneer er geen medische bezwaren zijn, kunt u akkoord gaan en mag de medewerker concrete vakantieplannen maken. Gedurende de vakantieperiode is de medewerker vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Inhouden vakantiedagen

In sommige gevallen mag u ziektedagen aanmerken als vakantiedagen. Hiermee kunt u kosten besparen. De voorwaarden die daaraan gesteld worden zijn de volgende:

  • Uitsluitend bovenwettelijke vakantiedagen mogen als ziektedagen worden aangemerkt. Dit zijn extra vakantiedagen die uw werknemer ontvangt bovenop de wettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Wanneer in het contract is opgenomen dat een werknemer recht heeft op 25 vakantiedagen, heeft uw medewerker dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Er moet schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst of cao) zijn overeengekomen dat de bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen mogen worden aangemerkt. Indien dit niet het geval is, moet de werknemer zijn instemming verlenen.

Wanneer hier geen afspraken over zijn gemaakt, kunt u dus enkel proberen om de medewerker goedkeuring te laten geven. Als hij niet akkoord gaat, worden de dagen gewoon als ziektedagen aangemerkt en blijft de medewerker recht houden op de 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Let op: u mag het vakantieverzoek dan wel afwijzen.

Tips

  • Het kan voor u waardevol zijn om in de arbeidsovereenkomst met uw werknemers op te nemen dat bovenwettelijke vakantiedagen in geval van ziekte aangemerkt worden als ziektedagen. Hiermee voorkomt u dat, nadat uw werknemer bijvoorbeeld een jaar thuis heeft gezeten, u deze vakantiedagen moet uitbetalen.
  • Wanneer het bovenstaande niet in de toepasselijke cao of het arbeidscontract met uw werknemer is opgenomen, zorg dan dat u duidelijke afspraken maakt met uw medewerker over het afboeken van de vakantiedagen. Zo kunt u onduidelijkheden en problemen voorkomen.
  • Ook indien een werknemer gedurende zijn ziekte niet op vakantie gaat, mogen zijn bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt worden. Hiervoor geldt dan wel weer dat dit opgenomen moet zijn in de cao of arbeidscontract of dat de werknemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Contact met een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht

Wilt u meer weten over ziekte of vakantiedagen? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!