Hoe bereken ik de hoogte van de gebruiksvergoeding als mijn partner alleen in de gezamenlijke woning woont?

Hoe bereken ik de hoogte van de gebruiksvergoeding als mijn partner alleen in de gezamenlijke woning woont?

Indien jij en jouw partner gezamenlijk een woning hebben, maar één van jullie in het kader van het verbreken van de relatie niet langer in de woning woont, kan deze partner onder omstandigheden aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor het gebruik door de ander. Dit wordt ook wel de gebruiksvergoeding genoemd. In deze blog leggen wij drie verschillende berekenmethodes uit om de hoogte van de gebruiksvergoeding te kunnen berekenen.

In de praktijk volgt een verzoek om een gebruiksvergoeding vaak op een verzoek van de andere partner om alleen in de gezamenlijke woning te wonen. Als één van jullie alleen de woning bewoont en de woning in het licht van het verbreken van de relatie nog niet verdeeld is, blijft de woning eigendom van jullie beiden. Jullie hebben dan beiden recht op het gebruik van de woning. Indien een van jullie de woning alleen bewoont is het redelijk dat de andere partner wordt gecompenseerd door middel van een gebruiksvergoeding. Dit geldt zowel voor gehuwden en geregistreerd partners, als samenwoners. 

Berekenmethodes

Door de wetgever zijn geen regels opgesteld voor de manier waarop de (hoogte van de) gebruiksvergoeding dient te worden berekend, maar uit jurisprudentie kunnen drie verschillende berekenmethodes worden onderscheiden. Welke berekenmethode moet worden toegepast, is casuïstiek van aard.

  1. Een berekening op basis van de overwaarde

Bij deze berekenmethode wordt de gebruiksvergoeding berekend aan de hand van een percentage van de helft van de (geschatte) overwaarde van de woning. In de praktijk wordt de laatste jaren vaak aansluiting gezocht bij een percentage rond de 2,5%. De gedachte achter deze berekenmethode is dat jij geen gebruik kan maken van jouw gedeelte van de waarde in de woning omdat jouw partner nog in de woning woont. Op deze manier kan jij dit waarde-aandeel bijvoorbeeld niet gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe woning.

  1. Een berekening op basis van de huurwaarde

Als er pas recent overwaarde is ontstaan, er helemaal geen overwaarde is of jij aangeeft dat jij het vooral vervelend vindt geen gebruik te kunnen maken van de woning zelf (in plaats van de overwaarde in de woning) wordt in de praktijk ook wel aansluiting gezocht bij huurwaarde. De hoogte van de gebruiksvergoeding wordt dan vaak berekend aan de hand van de (commerciële) huurwaarde of kan aansluiting gezocht worden bij het puntensysteem dat door de Huurcommissie wordt gehanteerd. 

  1. Een berekening gebaseerd op woonlasten

Ook in het geval dat één van jullie niet in de woning woont, dien je in beginsel naar evenredigheid van jouw aandeel in de woning mee te betalen aan de uitgaven die voortvloeien uit de woning. Bij het berekenen van de gebruiksvergoeding kan dan aansluiting gezocht worden bij de hoogte van de uitgaven ten behoeve van de woning waarvoor de vertrokken echtgenoot draagplichtig is. Deze lasten kunnen dan tegen elkaar worden weggestreept.

Achteraf gebruikersvergoeding verzoeken

In beginsel is het mogelijk om een gebruiksvergoeding achteraf, dus met terugwerkende kracht, te verzoeken. Uit de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd redelijk wordt geacht. Daarom is het ons advies om op zo’n kort mogelijke termijn afspraken te maken over de gebruiksvergoeding en deze afspraken samen schriftelijk vast te leggen om discussies in de toekomst te voorkomen. Het is hierbij ook verstandig om afspraken te maken over de eigenaarslasten, lees daarover meer in onze blog over gebruikerslasten.

Deze blog is geschreven naar aanleiding van het artikel ‘Berekenmethodes bij gebruiksvergoeding voor een gezamenlijke woning’, verschenen in EB 2019/1.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Ben jij of zijn jullie voornemens te gaan scheiden? Of wens jij advies omtrent de verkoop, dan wel verdeling, van de gezamenlijke woning? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze personen- en familierecht advocaat-mediator Michelle Roobeek of juridisch medewerker Rosanne Potma. 

Block "michelle-2" not found

Bel ons gerust!