Ontslag op staande voet: essentiële tips voor werkgever

Ontslag op staande voet: essentiële tips voor de werkgever.

Een ontslag op staande voet is de meest ingrijpende wijze waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Let op, de eisen waaraan dit ontslag moet voldoen zijn streng! De gevolgen voor de werknemer zijn namelijk ernstig. Hij verliest plotseling zijn baan en daarmee zijn inkomen. Bovendien kan de werknemer in de regel ook nog eens geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Strenge eisen

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven;
  • De reden voor het ontslag op staande voet moet onverwijld aan de werknemer worden medegedeeld.

Tips voor werkgever

  • Beoordeel of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden en weeg hierbij alle omstandigheden van het geval mee, waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.
  • Bij twijfel, wees zeer voorzichtig! Overweeg een alternatief ontslag: ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • Heerst er twijfel, maar betreft het een grensmedewerker (een werknemer die in Nederland werkt, maar net over de grens in Duitsland of België woont), overweeg dan juist eerder een ontslag op staande voet in plaats van een ontbindingsprocedure. Het moeten wenden tot een buitenlandse rechter kan hiermee worden voorkomen.
  • Valt de keuze op een ontslag op staande voet, ga hier dan zo spoedig mogelijk toe over.
  • Bij twijfel, wees zeer voorzichtig! Overweeg een alternatief ontslag: ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • Deel gelijktijdig aan de werknemer de dringende reden mee die aan het ontslag op staande voet ten grondslag ligt. De omschrijving hiervan is essentieel, dus laat je hierbij adviseren.
  • Is eerst onderzoek naar de dringende reden nodig? Overweeg de werknemer dan te schorsen hangende dit onderzoek, al dan niet met behoud van loon.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten.

Bernice Nonnekes

Bernice is advocaat en mededirecteur van Hendrikx Advocaten. Haar grootste passie en specialisme is het arbeidsrecht. Zij adviseert met name MKB-werkgevers en onderwijswerkgevers. Daarnaast behandelt zij veel zaken op het gebied van onderwijs- en contractenrecht.