De drie verschillende executeurs, wat houden ze in?

De drie verschillende executeurs, wat houden ze in?

Soorten, taken en loon

Je bent benoemd tot executeur, maar wat houdt dat eigenlijk in? Sinds 2003 kennen we in de wet drie verschillende soorten executeurs, met allen hun eigen bevoegdheden en taken. Welke taken jij als executeur precies hebt, staat doorgaans vermeld in het testament. Ook staat hier doorgaans in vermeld op welk loon jij aanspraak mag maken.

In dit blog staan wij stil bij de verschillende soorten executeurs, de taken van deze executeurs en het loon waar de executeur aanspraak op kan maken.

Soorten executeurs

Begrafenisexecuteur

Om te beginnen kennen we de zogenoemde ‘begrafenisexecuteur’. De begrafenisexecuteur heeft eigenlijk maar één taak: hij is uitsluitend verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart van de overledene. Voor wat betreft het beheren van de nalatenschap en het voldoen van schulden, heeft deze executeur alleen bevoegdheden met betrekking tot de kosten van de uitvaart.

Beheersexecuteur

De ‘beheersexecuteur’ heeft naast het regelen van de uitvaart ook tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. In het geval dat daar niet voldoende vermogen voor beschikbaar is, mag de beheersexecuteur bezittingen uit de nalatenschap verkopen. Soms is hiervoor wel toestemming nodig van de erfgenamen. Kort gezegd geldt dat hij het vermogen van de nalatenschap beheert in de periode tussen het openvallen van de nalatenschap en het moment dat de nalatenschap wordt afgewikkeld. De beheersexecuteur vertegenwoordigt alle erfgenamen gezamenlijk zowel in als buiten rechte en heeft de belangrijke taak om alle erfgenamen te voorzien van gewenste informatie. Bij het einde van zijn werkzaamheden maakt hij een ‘rekening en verantwoording’ op. Dit is een overzicht waarop het verloop van het vermogen wordt beschreven. Voor de erfgenamen wordt het op deze manier duidelijk welk vermogen de overledene had, welke schulden hiervan zijn voldaan en wat de uiteindelijke waarde van hun erfdeel is.

Executeur- afwikkelingsbewindvoerder

Tot slot kennen we de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder wordt, vanwege zijn vergaande bevoegdheden, ook wel de ‘drie-sterrenexecuteur’ genoemd. Deze executeur heeft de meest vergaande bevoegdheden en mag, wanneer dit in het testament is opgenomen, zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen overgaan tot de afwikkeling van de erfenis. Hij mag de nalatenschap dus verdelen en bijvoorbeeld ook onroerend goed, zoals de woning van de overledene, overdragen. Welke bevoegdheden deze executeur precies heeft, staat in het testament beschreven. Zijn aanstelling is met name aan te bevelen wanneer er ruzie wordt verwacht bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er veel erfgenamen zijn. In beide gevallen kan het gemakkelijker zijn dat slechts één iemand knopen hoeft door te hakken en zijn of haar handtekening hoeft te zetten bij de overdracht van bijvoorbeeld de woning.

Het loon van een executeur

De wet kent aan de executeur een loon toe van 1% van de waarde van het vermogen van de overledene op diens sterfdag. In het testament kan echter een afwijkend loon worden opgenomen en ook de kantonrechter kan dit percentage (of het uiteindelijke bedrag) op grond van onvoorziene omstandigheden naar boven of naar beneden bijstellen.

Een goede reden om af te wijken van de 1%-regel is dat deze wettelijke beloning aanzienlijk te hoog of te laag kan uitpakken in verhouding tot de werkzaamheden die de executeur heeft te verrichten. Wanneer een executeur erg veel tijd kwijt is aan het afwikkelen van een nalatenschap omdat deze  veel goederen en/of vermogensbestanddelen kent, kan het redelijk zijn een hoger loon toe te kennen. Het loon kan in het testament echter ook in zijn geheel worden uitgesloten omdat de overledene dit als een vriendendienst beschouwt.

Bij onvoorziene omstandigheden wordt gekeken naar de omstandigheden waar de overledene van is uitgegaan bij het benoemen van de executeur en of de overledene rekening heeft willen houden het opkomen van onvoorziene omstandigheden. De overledene kan een familielid als executeur hebben aangewezen, terwijl dit familielid de taak doorschuift naar een professionele executeur, zoals bijvoorbeeld een notaris. In dat geval is aanpassing van het executeursloon soms gewenst en is het redelijk om in ieder geval zijn normale uurtarief als loon toe te kennen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor om te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Bel ons gerust!