Huwelijksbootjes in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Enige tijd geleden kondigden we al de invoering van de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen aan, maar nu is het definitief! Sinds 1 januari 2018 trouw je niet meer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dit nu en welke mogelijkheden tot trouwen of het sluiten van een geregistreerd partnerschap zijn er eigenlijk nog? Wordt het écht ‘CD van jou, CD van mij’?!

Gemeenschap van goederen

Zoals het voorheen standaard was om in gemeenschap van goederen te trouwen, is het nu een uitzondering op de regel geworden. Bij trouwen in gemeenschap van goederen worden in beginsel alle bezittingen en schulden van u en uw partner samengevoegd. Dat houdt in dat in principe – wanneer dit niet uitgesloten is – al het privévermogen dat iemand heeft opgebouwd voor het huwelijk, na het ‘jawoord’ verdeeld wordt over beiden. Dit geldt voor de inboedel, aandelen, erfenissen en onroerend goed, maar ook voor schulden. Uiteraard is het nog wel mogelijk om via deze huwelijksvorm de echtelijke verbintenis te laten plaatsvinden, alleen moet u het wel specifiek laten vastleggen door een notaris (vaak tegen een prijs van minimaal €400,-).

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van de nieuwe wet wordt trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dit houdt in dat enkel het vermogen dat de getrouwde partners tijdens het huwelijk opbouwen, gemeenschappelijk eigendom wordt. Simpel gezegd is het moment van trouwen een nulpunt; alles wat vanaf het huwelijk aan bezittingen en/of schulden binnenkomt, wordt eigendom van beiden. Daarnaast blijven schenkingen en erfenissen persoonlijk bezit, ook gedurende het huwelijk. Een woning kan hierop een uitzondering zijn, indien deze voor het huwelijk gezamenlijk gekocht is.

Onder huwelijkse voorwaarden

Ondanks de nieuwe regeling is het tevens ook mogelijk om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Bij deze vorm wordt bij de notaris vastgelegd hoe de (financiële) middelen en bijvoorbeeld een bedrijf worden verdeeld onder de partners.

Gevolgen van de wet

Het wordt met deze regeling nog belangrijker om goed te documenteren wat ieders privévermogen is voorafgaand aan het huwelijk. In het geval van scheiding is er anders het risico dat het privévermogen wordt aangemerkt als gemeenschappelijk vermogen. Voor partners die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verandert er niets en blijft de gemeenschap van goederen bestaan.

Eén van de redenen voor het invoeren van deze wet is om te voorkomen dat een onoplettende partner de helft van zijn of haar spaargeld (die diegene voor het huwelijk al had) moet afstaan bij een scheiding. Ook komt het regelmatig voor dat een van de partners moet opdraaien voor een grote schuld van de ander. Daarnaast hoopt deze regeling het aantal vechtscheidingen te verminderen, doordat er meer duidelijkheid bestaat over wat tot wiens vermogen behoort.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Wanneer u van plan bent om in 2018 in het huwelijksbootje te stappen, is het waardevol om juridisch advies in te winnen over welk huwelijksregime bij u het beste past. Onze personen- en familierecht advocaten kunnen u alles vertellen over de nieuwe regeling en u van advies voorzien, toegespitst op uw situatie. Neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten. Een eerste gesprek is vrijblijvend.

Bel ons gerust!