Hoe wordt de hoogte van de alimentatie bepaald?

Bij een echtscheiding kunt u samen afspraken maken over financiële zaken, zoals de hoogte van de alimentatie. Dit kan zowel om kinderalimentatie als partneralimentatie gaan. Aangezien er bij kinderalimentatie een andere rekenmethodiek wordt gebruikt dan bij partneralimentatie, moet tussen deze twee vormen onderscheid worden gemaakt.

Behoefte

Om de hoogte van de alimentatiebijdrage te kunnen bepalen, wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger. Bij kinderalimentatie wordt de behoefte berekend aan de hand van het inkomen van partijen op het moment van scheiding, waarbij het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen van belang is. De behoefte van de partneralimentatie kan op twee manieren worden bepaald:
  • In de meeste gevallen wordt door de alimentatieontvanger een behoeftelijst opgesteld met daarin de gebruikelijke uitgaven ten tijde van het samenleven. Aan de hand van deze lijst worden de kosten vervolgens nauwkeurig in kaart gebracht.
  • Daarnaast kan de behoefte bij partneralimentatie ook worden bepaald aan de hand van een vuistregel, de zogenaamde ‘Hof-norm’. Hierbij wordt de behoefte gelijk gesteld aan 60% van het netto gezinsinkomen, verminderd met de kosten van de kinderen.

Draagkracht

Wanneer de behoefte is vastgesteld, is het van belang dat er bepaald wordt in hoeverre de onderhoudsplichtige(n) (de ouders bij kinderalimentatie en de ex-partner bij partneralimentatie) de financiële mogelijkheid heeft/hebben om de alimentatie te kunnen voldoen. Dit wordt ook wel de draagkracht van de alimentatieplichtige genoemd. Hierbij wordt rekening gehouden met het netto besteedbaar inkomen dat iemand heeft. Bij kinderalimentatie wordt in beginsel uitgegaan van vaste waarden, terwijl bij partneralimentatie juist de reële lasten in de berekening worden betrokken.

Zorgkorting bij kinderalimentatie

In het geval van kinderalimentatie kan de uiteindelijke alimentatiebijdrage worden beperkt door de zorgkorting. Dit is het bedrag dat de ouder die niet de hoofdverzorger is, uitgeeft wanneer het kind bij hem is. De achterliggende gedachte is dat deze ouder op die dagen ook kosten maakt voor het kind. Deze kosten komen in dat geval in mindering op de te betalen kinderalimentatie.

Kinderalimentatie versus partneralimentatie

Indien de draagkracht van partijen volledig ingezet moet worden om aan de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen, is het mogelijk dat in dat geval er geen ruimte meer is voor partneralimentatie. Kinderalimentatie heeft voorrang boven partneralimentatie.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Meer weten over de alimentatie of wilt u een alimentatieberekening laten opstellen voor uzelf of uw kinderen? Neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.
Bel ons gerust!