Wanneer spreek je van een arbeidsconflict?

Als u en uw werknemer niet op dezelfde lijn zitten kan dat leiden tot een arbeidsconflict.

Wat is een arbeidsconflict?

De wet maakt niet duidelijk wanneer er precies sprake is van een arbeidsconflict, maar we spreken van een arbeidsconflict als ten minste een persoon een ‘probleem’ ervaart. Het kan zo zijn dat u geen conflict ziet, maar dat uw werknemer hier anders over denkt. Ook dan spreken we van een arbeidsconflict. Dit arbeidsconflict kan uiteenlopende onderwerpen beslaan. Te denken valt aan de inhoud van het werk of dat u persoonlijk botst met uw werknemer.

Arbeidsconflict oplossen

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot vervelende gevolgen, er kunnen zelfs medische klachten ontstaan. In veel arbeidsconflicten meldt de werknemer zich ziek. De werknemer wordt dan opgeroepen door de bedrijfsarts. Het is verstandig dat de bedrijfsarts vooraf op de hoogte is van het feit dat er een conflict speelt. De bedrijfsarts zal volgens de zogeheten STECR Werkwijze toetsen of er sprake is van een arbeidsconflict en vaststellen of sprake is van ziekte.

Interventieperiode

De bedrijfsarts kan dan vervolgens een interventieperiode adviseren. Dit is een korte periode (van maximaal twee weken) waarin de werknemer met behoud van loon en overige arbeidsvoorwaarden mag wegblijven van het werk. Deze periode is bedoeld om de emoties te laten bekoelen en om in gesprek te komen met uw werknemer. Het is natuurlijk het beste om eerst onderling te proberen het arbeidsconflict op te lossen. U kunt in gesprek gaan met uw werknemer om te kijken wat het probleem precies is en hoe hier aan gewerkt kan worden.

Mediation

Mocht u er onderling niet uitkomen dan kan bemiddeling (of mediation) mogelijk een uitkomst bieden. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u en uw werknemer helpt om de belangen helder te maken en om de communicatie beter te laten verlopen. Op deze manier kunt u samen tot een oplossing komen. De uitkomst van een mediationtraject kan over het algemeen twee kanten op gaan; u gaat samen weer verder, of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Onherstelbare vertrouwensbreuk

Wanneer u niet samen tot een oplossing bent gekomen, zal de arbeidsovereenkomst meestal moeten worden beëindigd. Als werkgever kunt u dan twee kanten op:
  • Een zogeheten vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) aanbieden; of
  • Naar de rechter gaan.

Vaststellingsovereenkomst

Een snelle oplossing is beëindiging van het dienstverband via een overeenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt dan met wederzijds goedvinden beëindigd. In deze beëindigingsovereenkomst staan alle afspraken die u en uw werknemer maken met betrekking tot het beëindigen van de arbeidsrelatie. Om ervoor te zorgen dat de werknemer aanspraak kan maken op een WW-uitkering moet de overeenkomst aan bepaalde eisen voldoen. Zo is het belangrijk dat in de overeenkomst staat dat het initiatief van de beëindiging bij de werkgever ligt. Het is van groot belang dat beide partijen de vaststellingsovereenkomst goed lezen en de gevolgen begrijpen. Wij adviseren om een beëindigingsovereenkomst altijd te laten opstellen door een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist. Voor meer vragen over de beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Rechtszaak

Het kan ook zijn dat u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen via de rechter, bijvoorbeeld omdat u en uw werknemer het niet eens worden over een beëindigingsovereenkomst. De wet spreekt in dergelijke gevallen van een verstoorde arbeidsverhouding. Het moet dan gaan om een conflict waarbij het redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Indien u advies of bijstand wenst bij een procedure tot beëindiging van het dienstverband van een van uw werknemers, neemt u dan gerust contact met ons op.

Tot slot

Voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook bij arbeidsconflicten. Wanneer u het idee hebt dat er een arbeidsconflict speelt of dat u signalen opvangt dat er wellicht iets aan de hand kan zijn, neem dan al contact op met een advocaat van Hendrikx Advocaten. Wij zorgen er voor dat uw dossier sterk genoeg is, zodat beëindiging van het dienstverband zal lukken.
Bel ons gerust!