Een nachtmerrie: wie zorgt er voor de kinderen als beide ouders overlijden?

Het is de nachtmerrie voor iedere ouder. Toch is het goed om erover na te denken wie er voor jullie minderjarige kinderen kan zorgen als beide ouders zouden komen te overlijden. Het is mogelijk om bij leven een keuze voor een voogd te maken en dit vast te laten leggen. Als jullie niets regelen, zal de rechtbank bij jullie overlijden de voogdij aan iemand toekennen.

Zelf een keuze voor een voogd maken

Wij raden aan om de keuze voor een voogd in eigen hand te houden en samen met de andere ouder te bepalen wie er voor de kinderen zorgt als jullie komen te overlijden. Je kunt kiezen voor maximaal twee voogden. Het is belangrijk om – vóór het vastleggen van jullie keuze – het voogdijschap met de beoogde voogd te bespreken. Iemand kan namelijk geen voogd worden tegen zijn/haar zin. Als de beoogde voogd instemt, kan de keuze formeel vastgelegd worden. Dat kan door middel van het opnemen van de voogd in een testament of door registratie in het gezagsregister. Via de website van de Rechtspraak kun je eenvoudig een aantekening in het gezagsregister laten maken. Doe je dit liever schriftelijk? Dan is er het ‘Formulier voogdij na overlijden’. Na ontvangst van het (digitale) formulier wordt deze door de rechtbank verwerkt en krijg je binnen twee weken een uittreksel uit het gezagsregister toegestuurd. Hierop kun je de naam terugvinden van degene die je als voogd hebt aangewezen.

Geen keuze voor een voogd gemaakt: rechtbank beslist

Als er geen eigen keuze voor een voogd is vastgelegd, zal de rechtbank bij jullie overlijden de voogdij over het kind aan iemand toewijzen. In dat geval maakt de rechter een belangenafweging wie er het beste voor het kind kan zorgen. Als dit proces tot vragen of onenigheid (tussen familieleden en/of vrienden) leidt, wordt er advies aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd. De Raad voor de Kinderbescherming spreekt (afhankelijk van de leeftijd van het kind) eerst met het kind en de overige familieleden. Aan het einde van het onderzoek wordt een rapport opgesteld waarin een verslag is opgenomen van de gevoerde gesprekken en een advies over wie het beste voor het kind kan zorgen. Dit rapport wordt naar de rechter verstuurd. De rechter beslist op basis van het rapport en de wensen van de familieleden wie als voogd zal worden aangewezen. Diegene zal tot slot het voogdijschap moeten accepteren, aangezien iemand ook via deze weg niet tegen zijn/haar zin als voogd kan worden aangewezen.

Het overlijden van beide ouders is voor kinderen al erg genoeg. Daarom raden wij aan om (voor de zekerheid) vast te leggen wie er in dat geval voor de kinderen zal zorgen. Zo voorkom je hierover onenigheid tussen naasten en dat een ander de keuze voor jou (en aldus voor jouw kinderen) maakt.

Contact met onze erfrechtspecialisten

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor door te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

Rosanne Potma

Rosanne is personen- en familierechtadvocaat bij Hendrikx Advocaten. Zij focust zich voornamelijk op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast staat zij vaak (ex-)samenwoners bij die hun gezamenlijke woning wensen te verdelen of verkopen.

Bel ons gerust!