Wat zijn dringende redenen bij ontslag?

Wat zijn dringende redenen bij ontslag?

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. De meest ingrijpende manier is de opzegging van de werkgever wegens een dringende reden. Dit wordt ook wel het ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Bij deze manier van opzeggen eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en hoeft er dus geen rekening gehouden te worden met een opzegtermijn.

In dit artikel leggen wij uit wat er onder een dringende reden wordt verstaan en wat de gevolgen zijn van een ontslag wegens een dringende reden.

Wat zijn dringende redenen voor ontslag?

Zowel de werkgever als de werknemer kan een dringende reden voor ontslag veroorzaken. Wij zullen alleen de dringende redenen bespreken op basis waarvan de werkgever een werknemer kan ontslaan.

Er is sprake van een dringende reden voor een ontslag op staande voet, als door daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer niet langer van de werkgever verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Voorbeelden dringende redenen

In de wet wordt een opsomming van situaties gegeven die kunnen leiden tot een dringende reden. De opsomming uit de wet is niet uitputtend. Dat betekent dat ook situaties die niet in de wet worden genoemd een dringende reden kunnen vormen.

Enkele in de wet genoemde dringende redenen zijn:

 • Misleiding;
 • In ernstige mate bekwaamheid of geschiktheid missen tot de arbeid die overeengekomen is;
 • Dronkenschap; je kunt hierbij ook denken aan drugsgebruik.
  Uit de rechtspraak volgt dat een alcohol- of drugsverslaving kan worden gekwalificeerd als ziekte. In dat geval zal een dringende reden vaak niet worden aangenomen.
 • Diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven;
  Wanneer de werknemer jou, jouw familieleden, huisgenoten of jouw medewerkers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 • Wanneer de werknemer jou, jouw familieleden, huisgenoten of jouw medewerkers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen in strijd met de wet of de goede zeden;
 • Wanneer de werknemer opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos eigendommen van je beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 • Wanneer de werknemer opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zichzelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 • Wanneer de werknemer gegevens bekendmaakt die de werknemer geheim had moeten houden.

Wat zijn de gevolgen van een dringende redenen?

Indien de werknemer een dringende reden veroorzaakt, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd en geldt het volgende:

 • Er is geen schriftelijke instemming van de werknemer vereist;
 • De opzegverboden gelden niet;
 • Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een opzegtermijn;
 • De werknemer heeft mogelijk geen recht op een transitievergoeding;
 • De werknemer heeft doorgaans geen recht op een uitkering.

Vergoedingen

Hoe raar het ook klinkt, het kan zo zijn dat de werknemer, ondanks een ontslag op staande voet, toch recht heeft op een transitievergoeding. Het recht op een transitievergoeding wordt namelijk alleen verspeeld als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Bij een ontslag op staande voet zal sprake zijn van verwijtbaar handelen, maar niet altijd van ernstig verwijtbaar handelen. Te denken valt aan een situatie waarbij de werknemer een relatief kleine misstap heeft begaan na een lang dienstverband. De misstap kan dan een dringende reden geven, zonder dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Tot slot

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van een dringende reden. Om die reden raden wij je aan om een arbeidsrechtspecialist in te schakelen voordat je over gaat tot een ontslag op staande voet. Een onterecht ontslag op staande voet kan immers erg kostbaar zijn.

Contact met een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht

Heb je hulp nodig bij de vraag of er sprake is van een dringende reden of een andere arbeidsrechtelijk vraag, neem dan gerust contact op met een arbeidsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten

 

Bel ons gerust!