De geboorte van een kindje en ouderschapsverlof

De geboorte van een kindje en ouderschapsverlof blogje Michelle Roobeek

Wanneer jij en jouw partner een kindje krijgen en je ouderschapsverlof wilt opnemen, kan dit een reden zijn om de partneralimentatie aan jouw ex-partner te laten wijzigen. 

Situatieschets

  • Je bent enkele jaren geleden gescheiden en hebt een nieuwe partner gevonden waarmee je in verwachting bent of al een kindje hebt gekregen. Het inkomen dat je nu maandelijks verdient, zal (binnenkort) over meer mensen moeten worden verdeeld.
  • Je wilt graag ouderschapsverlof opnemen om zo een rol in het leven van jouw kindje te kunnen spelen. Op die manier kunnen je nieuwe partner en jij de zorg- en opvoedtaken beter verdelen. Je wilt daarom in plaats van een fulltime werkweek naar een werkweek van 32 uur; een verandering die eveneens invloed heeft op jouw inkomen.
  • Je vraagt zich af of je de partneralimentatie die je betaalt aan jouw ex-partner op grond van deze gewijzigde omstandigheid opnieuw kan laten berekenen.

Vader klopte aan met vraag of partneralimentatie naar beneden kon
Onlangs meldde een vader zich bij mij waarvoor deze situatie gold. Zijn ex-partner stelde zich op het standpunt dat het krijgen van een kindje met een nieuwe partner geen rechtens relevante wijziging oplevert op basis waarvan de hoogte van de partneralimentatie zou moeten worden gewijzigd.

De rechtbank oordeelde in zijn voordeel
De rechtbank was van oordeel dat de geboorte van een kindje binnen de nieuwe relatie van de vader weldegelijk een rechtens relevante wijziging oplevert. Rekening houdend met de nieuwe omstandigheden in het leven van de vader, was een nieuwe beoordeling van de hoogte van de partneralimentatie volgens de rechtbank dan ook op zijn plaats. De rechtbank benadrukte daarbij dat de onderhoudsplicht voor kinderen voorgaat op die van de partner.

Er was bovendien ruimte voor ouderschapsverlof
Namens de vader stelde ik mij in deze zaak daarnaast op het standpunt dat de vader gewoon ouderschapsverlof moet kunnen opnemen en dus 32 uur in plaats van 40 uur mocht gaan werken.  Voor wat betreft het opnemen van ouderschapsverlof was de rechtbank van oordeel dat elk kindje recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Daarom dient de vermindering van het inkomen volgens de rechtbank niet voor risico van het gezin te komen. De rechter nam daarom een 32-uurige werkweek als uitganspunt bij het vaststellen van de nieuwe partneralimentatie.

Onderneem tijdig actie als je eenzelfde doel voor ogen hebt
Door de uitspraak van de rechtbank heb ik een mooi resultaat voor de vader kunnen behalen. Mede gelet op de lange doorlooptijden bij de rechtbank zou ik je willen adviseren tijdig contact met een familierechtadvocaat op te nemen. De partneralimentatie wijzigt immers pas als de wederpartij akkoord is of wanneer de rechtbank uitspraak heeft gedaan. Door tijdig actie te ondernemen voorkom je dat je maandenlang teveel aan uw ex-partner betaalt en dit teveel betaalde bedrag niet terug ontvangt.

Michelle Roobeek

Als familierechtadvocaat en mediator help ik ondernemers die gaan scheiden. Een echtscheiding kan nog lastiger zijn wanneer je eigenaar van een bedrijf bent en er (grote) financiële belangen spelen. Ik adviseer ondernemers bijvoorbeeld over de wijze waarop de waarde van hun onderneming kan worden bepaald en hoe deze waarde kan worden betrokken in de verdeling dan wel afwikkeling. Daarnaast kan ik ook de hoogte van de (eventuele) alimentatieverplichtingen berekenen. In het kader van het erfrecht adviseer ik ondernemers en aandeelhouders over nalatenschapsvraagstukken.
Bel ons gerust!