Wettelijke rente sinds 20 jaar weer hoger dan de grens van 6%: grote gevolgen voor de berekening van jouw erfdeel!

De rijksoverheid heeft de wettelijke rente per 1 januari 2024 verhoogd naar 7%. Dat kan betekenen dat er voor het eerst in 20 jaar weer rente bijgeteld wordt op erfrechtelijke vorderingen. In deze blog leggen we uit hoe dat precies werkt.

Wettelijke verdeling

Sinds 2003 geldt de wettelijke verdeling op nalatenschappen wanneer er geen testament is gemaakt. Deze regeling houdt in dat de echtgenoot/geregistreerd partner (de langstlevende) en de kinderen samen erfgenaam zijn, maar dat de volledige erfenis eerst naar de partner gaat. De kinderen krijgen daardoor een geldvordering ter hoogte van het erfdeel op de partner. Deze vordering kunnen de kinderen meestal pas opeisen na het overlijden van de partner.

Vordering kinderen stijgt door rente

De vordering wordt vermeerderd met rente, tenzij de overledene, partner of kinderen anders hebben bepaald. Als niet anders is bepaald, zegt de wet (in artikel 4:13 lid 4 BW) dat het erfdeel jaarlijks wordt verhoogd met de wettelijke rente voor het deel dat hoger is dan 6%. Je telt dus alleen rente bij voor zover deze hoger is dan 6%. Bij de huidige wettelijke rente van 7% moet je dus 1% per jaar bijtellen. Het gaat hier om een enkelvoudige rente die over de hoofdsom wordt berekend vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen. Dit geldt zowel voor nieuwe vorderingen als bestaande vorderingen.

Stel: Jouw vader is op 1 januari 2023 overleden en de wettelijke verdeling is van toepassing. Jij bent samen met jouw moeder en broer erfgenaam. De totale nalatenschap is € 300.000, dus jouw erfdeel is € 100.000. Dit bedrag wordt nog niet uitbetaald, omdat jouw moeder nog leeft. Jij hebt een vordering van een ton op jouw moeder. In 2023 was de wettelijke rente 6%, hetgeen niet hoger is dan de grens van 6%. In 2023 bleef jouw vordering dus een ton. In 2024 is wettelijke rente 7% en wordt er (7%-6%) 1% bijgeschreven bij jouw vordering. Op 1 januari 2025 is jouw vordering dan (€ 100.000 x 1%) € 101.000.

Als de overledene een testament heeft, dan staat daar vaak iets in over de rente. Zo kan er bijvoorbeeld in het testament staan dat de volledige wettelijke rente wordt bijgeteld. Dit betekent dat je bij een wettelijke rente van 7% ook daadwerkelijk 7% bijtelt.

Legitieme porties

Als je als kind bent onterfd, dan kun je een beroep doen op de legitieme portie. In dat geval krijg je een geldvordering. Ook deze vordering is vaak pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende partner. In de tussentijd tel je op grond van de wet een rente bij voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%. Deze rente begint pas te lopen vanaf de dag waarop aanspraak is gemaakt op de legitieme portie. Ook voor de legitieme portie is de huidige hoge wettelijke rente die de grens van 6% overschrijdt dus van belang.

Contact met onze erfrechtspecialisten

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor door te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

Rosanne Potma

Rosanne is personen- en familierechtadvocaat bij Hendrikx Advocaten. Zij focust zich voornamelijk op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast staat zij vaak (ex-)samenwoners bij die hun gezamenlijke woning wensen te verdelen of verkopen.

Bel ons gerust!