Vervangende toestemming bij verhuizing

Bij gescheiden ouders krijgen minderjarige kinderen bij één van de ouders hun hoofdverblijfplaats. Als deze ouder wil verhuizen, is hier toestemming van de andere ouder voor nodig. Wanneer de andere ouder weigert toestemming te geven, kan er op grond van artikel 1:253a vervangende toestemming door de rechtbank gegeven worden. Dit artikel bespreekt de criteria waaraan de rechter de toestemming toetst.

In principe heeft de ouder die wil verhuizen het recht om dit te doen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten. Dit moet alleen wel opwegen tegen de belangen van de kinderen en de andere ouder. De rechtbank zet in beginsel het belang van de kinderen centraal in haar beslissing. Verder worden de belangen van beide ouders tegen elkaar afgewogen.

Aan welke criteria toetst de rechter?

 1. De noodzaak om te verhuizen;
  In dit criterium wordt getoetst waar de noodzaak uit bestaat om te verhuizen. Dit kan bijvoorbeeld een economische oorzaak hebben of de wens om in te trekken bij de nieuwe partner. Vervolgens beoordeelt de rechter of dit opweegt tegen de belangen van het kind en de andere ouder.
 2. De mate waarin de verhuizing doordacht en voorbereid is;
  Binnen dit criterium kijkt de rechter naar de vraag in hoeverre de ouder de verhuizing heeft doordacht en voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn het oriënteren op een nieuwe school of sportvoorzieningen voor de kinderen. Ook de planning van de verhuizing is een belangrijke factor. Verhuizen midden in een schooljaar is uiteraard minder goed gepland dan een overgang in de zomervakantie.
 3. De aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  Indien de ouder die wil verhuizen verder bij de andere ouder vandaan gaat wonen, kan bijvoorbeeld de zorg- en contactregeling verruimd worden voor de andere ouder.
  Daarnaast kan er een vergoeding van de extra reiskosten aangeboden worden. Wanneer de verhuizende ouder laat zien dat hij of zij begrip heeft voor de andere ouder, kan dit ervoor zorgen dat de rechter eerder geneigd is om toestemming te verlenen.
 4. De communicatie tussen de ouders;
  Wanneer de communicatie tussen beide ouders voorheen al stroef verliep, is de kans op verslechtering van de communicatie groot. Dit zal zijn weerslag hebben op de zorg- en contactregeling waardoor er een grote kans ontstaat dat de zorg- en contactregeling moeilijker gaat verlopen.
 5. De rechten van de ouder(s) en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  Hoe groter de rol van de andere ouder in het dagelijkse leven van de kinderen is, hoe groter de impact van de verhuizing zal zijn. De spontane contactmomenten kunnen namelijk verdwijnen, waardoor de rol van de andere ouder sterk verkleind wordt door de verhuizing. Hoe groter de rol van de andere ouder in het leven van de kinderen, des te groter is het belang van de kinderen en de andere ouder dat de kinderen niet verhuizen.
 6. De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  Dit criterium valt deels samen met het vorige genoemde criterium. De zorg- en contactregeling zal moeizamer verlopen. Dit effect is sterker naarmate de zorg- en contactregeling ruimer is.
 7. De leeftijd van de kinderen en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving;
  Een verhuizing heeft meer impact op kinderen naarmate zij meer geworteld zijn in hun omgeving. Deze worteling kan bijvoorbeeld een school, vrienden, familie en sportactiviteiten betreffen in de huidige omgeving.
 8. De extra kosten van de omgang na verhuizing.
  Bij extra kosten kunt u denken aan reis- en zorgkosten. Deze kosten kunnen eventueel gecompenseerd worden door de ouder die wil verhuizen. Dit is ook genoemd in het derde criterium.

Conclusie

Of de rechter de vervangende toestemming verleent hangt af van elk specifieke geval. De rechter baseert zijn oordeel op de bovengenoemde criteria en weegt de belangen af, met het belang van de kinderen voorop.
Verhuis vooral niet zonder toestemming van de andere ouder of rechtbank! In veel gevallen wordt u verplicht om weer terug te verhuizen naar de oude woonplaats. Wanneer u naar het buitenland gaat zonder toestemming, kan er zelfs sprake zijn van kinderontvoering. Dit geldt tevens ook voor op vakantie gaan. Lees hier onze blog over vervangende toestemming bij vakantie.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Heeft u vragen over dit artikel? Of zit u in een situatie waarin u of de andere ouder van plan is om te verhuizen? Of komen jullie er samen niet helemaal uit? Neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!