Ontslag van een executeur – in de praktijk

Ontslag van een executeur – in de praktijk

Een tijd geleden hebben wij een blog geschreven over het ontslaan van een executeur. Indien erfgenamen van mening zijn dat de executeur niet geschikt is voor zijn taak, kunnen zij bij de kantonrechter een verzoek indienen om de executeur te ontslaan. In de blog is behandeld dat de maatstaf van het ontslag van een executeur is dat er sprake moet zijn van gewichtige redenen. In de praktijk van Rob Hendrikx is een interessante uitspraak gekomen waarin deze gewichtige redenen verder zijn uitgewerkt.

De feiten

Erflaatster (moeder) is overleden in 2016. Haar echtgenoot was reeds in 2013 overleden. Uit het huwelijk zijn drie kinderen voortgekomen; onze cliënt (kind 1), verweerder (kind 2) en belanghebbende (kind 3). Zowel vader als moeder hebben kind 2 als executeur benoemd, welke deze benoeming aanvaard.

Het verzoek

Onze cliënt, kind 1, verzoekt de kantonrechter om kind 2 te ontslaan als executeur in de nalatenschap van zowel de vader als de moeder. De erfgenaam beroept zich er op dat er gewichtige redenen zijn omdat de executeur niet of nauwelijks inlichtingen verstrekt en verzuimt om (tijdig) een deugdelijke boedelbeschrijving op te stellen. Daarnaast is er niet tijdig aangifte van de erfbelasting gedaan en is een legaat nog niet uitgekeerd.

De uitspraak

Er staat vast dat de executeur geen aangifte heeft gedaan van de erfbelasting, terwijl dit als executeur wel zijn taak is. Daarnaast blijkt uit de correspondentie tussen onze cliënt en de executeur dat hij weinig tot geen informatie verstrekt over de uitoefening van zijn taak als executeur. Tot slot is het meer dan drie en een half jaar geleden dat moeder is overleden, en kind 2 heeft als executeur nog steeds niet aan zijn taken voldaan. Hierdoor is er sprake van gewichtige redenen waardoor de kantonrechter besluit om de executeur per direct te ontslaan. Het verzoek is dus toegewezen.

Gevolgen

De kantonrechter is volgens het testament bevoegd een vervanger van de executeur te benoemen wanneer deze komt te ontbreken. De kantonrechter gaat over tot benoeming van een notaris als nieuwe executeur van de nalatenschap van zowel vader als moeder.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u vragen over de executeur in het bijzonder of het erfrecht in het algemeen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze erfrechtspecialist Rob Hendrikx.

Rob Hendrikx

Al ruim 20 jaar is Rob werkzaam in de juridische praktijk, waarvan 15 jaar als advocaat. In die periode heeft Rob zich onder meer gespecialiseerd in het onderwijs- en erfrecht. 
Bel ons gerust!