Zonder medewerking echtgenoot de echtelijke woning verkopen?

Bij de afwikkeling van een echtscheiding komt het met regelmaat voor dat een gezamenlijke woning na de scheiding verkocht dient te worden. Bijvoorbeeld omdat beide echtgenoten de woning niet willen, of omdat beide partners niet de financiële middelen hebben om de woning over te nemen.

Overeenstemming partijen voor verkoop woning

Als de woning verkocht dient te worden, dan is hiervoor de toestemming van beide echtgenoten benodigd. Geen toestemming van partner? Ten gevolge van een verslechterde communicatie tussen echtgenoten blijkt regelmatig dat een van de echtgenoten niet bereid is medewerking te verlenen voor de verkoop van de woning. In dat geval is een (kort geding) procedure een mogelijkheid om vervangende toestemming van de rechter te verkrijgen, zodat ook zonder de toestemming van de weigerachtige echtgenoot het huis verkocht kan worden.

Recente uitspraken

Recentelijk heeft de rechtbank Overijssel op 15 februari 2016 geoordeeld dat de vrouw binnen de gestelde termijn haar medewerking dient te verlenen aan de verkoop en levering van haar deel in de eigendom van de woning. In het geval zij niet meewerkt aan de verkoop en levering van de woning zal het vonnis in de plaats treden van de vereiste medewerking van de vrouw. Woning toebedeeld krijgen Naast het oordeel van de rechter om over te gaan tot verkoop van de echtelijke woning, kan de rechter tevens oordelen dat een der partijen de woning toebedeeld dient te krijgen. Zo stelde de rechtbank Midden-Nederland op 22 december 2015 in een (kort geding) procedure, waarin mijn kantoorgenoot Michelle Roobeek de man bijstond, de man in het gelijk om de echtelijke woning toebedeeld te krijgen. In het onderhavige geval bleek de vrouw niet over voldoende financiële middelen te beschikken om de woning over te kunnen nemen, maar wilde tegelijkertijd geen afstand van de woning doen. Daarnaast liep voor de man de hypotheekrenteaftrek af, waardoor het voor de man van belang was dat de woning in het geheel toebedeeld zou worden aan de man, dan wel verkocht zou worden aan een derde. De rechter besloot op basis van artikel 3:300 lid 2 BW dat, indien de weigerende vrouw geen medewerking verleent tot de verkoop van de woning binnen de door de rechter gestelde termijn, het vonnis in de plaats zal treden van haar ontbrekende wilsverklaring en handtekening van de vrouw. Door voornoemde uitspraak heeft onze cliënt de echtscheiding geheel kunnen afronden.

Contact met een echtscheidingsadvocaat in Mijdrecht

Wil jij jouw situatie voorleggen aan een ervaren echtscheidingsadvocaat? Neem dan contact met ons op.
Bel ons gerust!