Het verdelen van de nalatenschap door middel van een vaststellingsovereenkomst

Het verdelen van de nalatenschap door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO)

Voordat men toekomt aan het verdelen van een nalatenschap, moet deze gereed worden gemaakt voor de verdeling. Er moet in kaart worden gebracht welke bezittingen er zijn en welke schulden moeten worden afgelost.

De fase van de verdeling

Nadat is vast komen te staan dat een nalatenschap een positief saldo heeft, moet deze nalatenschap eerlijk over alle erfgenamen worden verdeeld. Als de erflater een testament heeft opgesteld, dan zal de verdeling plaatsvinden op grond van dat testament, en anders op grond van de wet. De verdeling kan alleen plaatsvinden wanneer alle erfgenamen het hier mee eens zijn.

Het kan ingewikkeld zijn om met alle erfgenamen gezamenlijk tot verdeling van de nalatenschap te komen. Het gebeurt helaas wel vaker dat er één erfgenaam is die zich niet kan vinden in de door de andere erfgenamen voorgestelde verdeling. Een erfrechtadvocaat kan jou hierbij helpen door bijvoorbeeld onderhandelingen te leiden en om vervolgens de gemaakte afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst worden alle voorwaarden en afspraken met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld opgenomen worden wie welke bezittingen ontvangt, maar ook wie aansprakelijk wordt voor het betalen van een bepaalde schuld. Door middel van de vaststellingsovereenkomst worden onzekerheden weggenomen en wordt het voor alle betrokkenen helder en inzichtelijk gemaakt welke afspraken tussen hen gelden.

Het laten opstellen van een vaststellingsovereenkomst kan er bovendien voor zorgen dat verwarring en discussies in de toekomst kunnen worden vermeden. De erfgenamen kunnen elkaar door middel van de vaststellingsovereenkomst (ook voor de rechter) aan de gemaakte afspraken houden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor om te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Bel ons gerust!