FAQ: boedelverdeling

Bij een echtscheiding zijn er veel zaken die verdeeld moeten worden. Dit valt onder de boedelverdeling.

Bij de boedelverdeling gaat het niet alleen om de spullen (inboedel) die jullie samen hebben, maar ook om zaken als:

  • de woning
  • vervoersmiddelen
  • lijfrentes of opgebouwde vermogens in levensverzekeringen
  • aandelen
  • kredieten of andere schulden
  • hypotheken

Vaak mag je samen met jouw partner bepalen hoe de verdeling eruit ziet. Dit is echter wel afhankelijk van welke samenlevingsvorm u heeft gekozen. Hierover leest u meer bij de FAQ over echtscheiding. Tijdens de boedelverdeling kan het handig zijn om een onafhankelijke adviseur erbij te betrekken, zoals een advocaat.

Wat kan Hendrikx Advocaten betekenen tijdens de boedelverdeling?

Tijdens de boedelverdeling kan een advocaat van Hendrikx Advocaten vaststellen welk huwelijksregime van toepassing is en eventueel een beoordeling geven over de huwelijkse voorwaarden. Daarna dient een vermogensopstelling geschreven te worden, waarin een inschatting staat vermeld van de waarde van de boedel. Wanneer jouw partner en jij een gezamenlijke advocaat in de hand nemen, wordt in overleg de boedelverdeling vastgesteld. Wanneer jullie allebei zelf een advocaat hebben, zullen wij jou bijstaan tijdens de onderhandelingen. Hierbij dragen wij de verantwoordelijkheid om jouw belangen te representeren en vast te leggen in het verdelingsvoorstel. Deze wordt dan besproken met de wederpartij of voorgelegd aan de rechter.

Wat zijn verknochte goederen? Welke goederen blijven buiten de gemeenschap?

Sommige goederen worden niet automatisch gekenmerkt als gemeenschappelijk eigendom van jou en jouw partner. Deze zaken dienen mogelijk niet meegenomen te worden tijdens een echtscheiding. Ook erfenissen of schenkingen kunnen ook buiten de gemeenschap blijven. Let hierbij op dat wanneer deze buiten de gemeenschap gehouden hadden moeten worden, er wel in de schenkingsakte of het testament een uitsluitingsclausule is opgenomen.

Wat gebeurt er als jullie een koopwoning hebben?

Dat hangt vooral af van wat jullie zelf willen. Je kunt het huis te koop zetten, waarbij de opbrengst of de schuld en mogelijk de levensverzekering worden verdeeld over beiden. Wanneer een van beiden in de woning blijft wonen, dient diegene de ander uit te kopen. Vaak wordt daarbij als uitkoopbedrag gebruik gemaakt van de volgende formule:

Taxatiewaarde – saldo hypotheek + opgebouwde waarde in de levensverzekering / 2 = uitkoopsom.

Het kan ook zijn dat jullie ervoor kiezen om gezamenlijk eigenaar te blijven van de woning. Jullie blijven dan beiden aansprakelijk voor het betalen van de hypotheek en andere kosten die de woning met zich meebrengt.

Wat gebeurt er als jullie een huurwoning hebben?

De rechter bepaalt wie na de echtscheiding in de woning mag blijven wonen, in het geval dat jullie er allebei in willen blijven wonen. Het contract met de woningbouwvereniging of verhuurder moet dan gewijzigd worden, waarbij degene die het woonrecht toegewezen heeft gekregen als enige huurder wordt opgenomen. Diegene is dan ook verantwoordelijk voor de betalingen van huur en andere kosten.

Wat hoort wel en niet bij de inboedel?

Alles wat er in de woning, schuur, tuin en garage staat, ligt of hangt, valt onder inboedel. Dat geldt ook voor de auto of andere voertuigen. Deze worden vaak apart in het convenant benoemd. Wat er niet hoort bij de inboedel zijn verknochte goederen (zie boven), inbouwapparatuur in de keuken en bijvoorbeeld vastgelegde vloeren.

Wat gebeurt er met de spullen van de kinderen?

Deze spullen zijn eigendom van de kinderen zelf. Zij mogen dus zelf bepalen wat ermee gebeurt en bij welke ouder ze komen te staan. Als je meer wilt weten over de financiën voor kinderen na de scheiding, lees dan onze pagina over alimentatie.

Meer weten over echtscheidingen?

Lees dan onze FAQ over echtscheidingen.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Wilt u uw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het personen- en familierecht? Neem dan contact op met een personen- en familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!