Overweegt uw organisatie om over te stappen van een eigen arbeidsvoorwaardenregeling naar de Museum CAO? Zowel voor de directie als voor de medewerkers kan dit een intensief en spannend traject zijn. Onze advocaten hebben ruime ervaring met deze trajecten in de museum sector en staan klaar om u te begeleiden door het hele proces. U kunt daarbij denken aan:

  1. Het opstellen van een pakketvergelijking

Van belang is dat eerst in kaart wordt gebracht in hoeverre de huidige arbeidsvoorwaarden afwijken van de arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in de Museum CAO. Dit vormt het startpunt voor het vervolg.

  1. Raadpleging ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Mogelijk heeft de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een advies- of instemmingsrecht ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen, zoals die volgen uit de pakketvergelijking. Het is belangrijk om de OR of PVT tijdig te betrekken.

  1. Opstellen van een overgangsregeling

Het is vaak raadzaam om ten aanzien van sommige arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen een ‘zachte landing’ te bieden aan het personeel. Denk bijvoorbeeld aan een periode waarin het huidige personeel nog aanspraak kan maken op gunstigere voorwaarden, bijvoorbeeld een toeslagregeling, voordat het volledige regime van de Museum CAO wordt toegepast. Deze overgangs- en garantieregelingen gelden naast de Museum CAO.

  1. Overleg met de betrokken vakbonden

De Museum CAO 2018-2020 schrijft voor dat de directie onderzoekt of de overgangs- en garantieregelingen met de vakbonden kunnen worden afgesproken. Dit betekent dat onderhandelingen worden gevoerd met de vakbonden op collectief niveau.

  1. De communicatie naar de werknemers (collectief en individueel) gedurende het gehele proces

Van belang is dat de werknemers (collectief en individueel) goed worden geïnformeerd over de beweegredenen van een overstap naar de Museum CAO en op de hoogte worden gehouden over het proces. Goede communicatie leidt veelal tot een door de organisatie gedragen besluit. Wij denken graag met u mee over het communicatieplan.  

Contact

Wilt u een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met het hoofd van de afdeling musea, Karin van Zijtveld, via 0297 – 25 00 18 of vanzijtveld@hendrikxadvocaten.nl

Block "1734" not found