Wijzigingen binnen het arbeidsrecht op 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Met welke veranderingen moet u als werkgever dit jaar rekening houden?

 

Transitievergoeding

Het maximumbedrag voor de transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 81.000,- (of een bruto jaarsalaris als dat hoger is). Voor kleine werkgevers die in een slechte financiële situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan, geldt tot 1 januari 2020 een overbruggingsregeling voor de betaling van de transitievergoeding. Wanneer aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling is voldaan, worden gewerkte jaren vóór mei 2013 niet meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Per 1 januari 2019 zijn de eisen voor het toepassen van de overbruggingsregeling versoepeld.

 

Overwerk uitbetalen bij minimumloon

Vanaf 1 januari 2019 moet een werkgever overwerk of meerwerk in beginsel compenseren met salaris. De zogenoemde tijd-voor-tijdregeling is (onder voorwaarden) alleen nog toegestaan als daarover in de cao afspraken zijn gemaakt. Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon, mag de werkgever wel nog steeds tijd-voor-tijd afspraken maken.

 

WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof)

Het betaald geboorteverlof voor partners is uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de dag van de bevalling. Meer informatie over deze nieuwe wet kan je hier vinden.

 

Medezeggenschap

Per 1 januari 2019 moet jaarlijks met de ondernemingsraad een gesprek worden gevoerd over lonen en beloningsverschillen het bedrijf. Dat geldt voor ondernemingen met 100 en meer werknemers. Binnen ondernemingen met 10 of meer werknemers, kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. In dat geval moet de ondernemer in overleg over het pensioen, als daarvoor een onderbouwd verzoek wordt gedaan.

 

Wijzigingen in 2020

Hoewel in 2019 de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd, staan er voor 2020 ingrijpendere maatregelen op de planning. De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt dan naar verwachting in werking en hetzelfde geldt voor Wet compensatie transitievergoeding. Wilt u meer weten over deze aangekondigde wijzigingen of de wijzigingen die in 2019 al zijn doorgevoerd? Neem dan contact met ons op.

Over de auteur:
Karin van Zijtveld

Karin is als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van het individueel ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, cao-recht en medezeggenschap.