Wetswijziging WIEG zorgt voor meer quality time voor de partner met een pas geboren kind

WIEG

Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment voor verandering. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daar alvast een voorsprong op genomen. Een maand geleden is zijn wetswijziging, genaamd WIEG, voor het opschroeven van het geboorteverlof voor partners bij de geboorte van een kind door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Maar wat zijn de veranderingen nu eigenlijk?

Voorheen was het zo dat de partner na de geboorte van het kind twee betaalde en drie onbetaalde verlofdagen kreeg. Maar dankzij de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof), die vanaf 1 januari 2019 in werking zal treden, zal dat worden verhoogd naar vijf betaalde verlofdagen. Deze dagen mogen direct na de geboorte worden opgenomen, maar dit mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Wanneer het kindje in het ziekenhuis ter wereld is gekomen gaan de vier weken pas in nadat het kindje thuis in de wieg ligt. De werknemer is volledig vrij om te plannen wanneer hij dit geboorteverlof wil opnemen en de werkgever is verplicht het verlof goed te keuren.

Daarnaast zal met dezelfde wetswijziging het adoptie- en pleegzorgverlof per 1 januari 2019 worden opgehoogd van vier naar zes weken.

 

Extra geboorteverlof in het eerste half jaar

Vanaf 1 juli 2020 gaat er nog meer veranderen. De wetswijziging WIEG zorgt ervoor dat partners in het eerste half jaar na de geboorte vijf keer de wekelijkse arbeidsduur aan verlof mogen opnemen. Deze vijf weken zijn wel onbetaald, maar de werknemer kan als compensatie een uitkering aanvragen bij het UWV voor 70% van het loon. Net als bij de eerder genoemde vijf dagen mag de werknemer deze vijf weken zelf inplannen. Desondanks mag de werkgever het verlof weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aanwezig is. Dit komt zelden voor, maar wanneer een werknemer onmisbaar is binnen het bedrijf kan dit een reden zijn voor de werkgever om het verlof niet goed te keuren.

 

Ouderschapsverlof

Aan het ouderschapsverlof verandert daarentegen niets. Dit houdt nog steeds in dat er voor de moeder en de partner tot de achtste verjaardag van het kind 26 keer de arbeidsduur per week beschikbaar is om op te nemen. Ook hier is het zo dat de werknemer dit zelf mag plannen en de werkgever alleen wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het verlof mag weigeren.

 

Bernice Nonnekes

Bernice is advocaat en mededirecteur van Hendrikx Advocaten. Haar grootste passie en specialisme is het arbeidsrecht. Zij adviseert met name MKB-werkgevers en onderwijswerkgevers. Daarnaast behandelt zij veel zaken op het gebied van onderwijs- en contractenrecht.