Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Hierdoor verandert de duur van de partneralimentatie waar de onderhoudsgerechtigde na de scheiding recht op heeft. In deze blog leggen wij zowel de huidige regeling als de regeling per 1 januari 2020 uit en lichten wij deze toe aan de hand van een aantal voorbeelden.

Situatie tot en met 31 december 2019

Op dit moment is de nieuwe wet nog niet ingegaan en gelden voor mensen die voor of op 31 december 2019 hun (echtscheidings)verzoekschrift bij de rechtbank indienen de volgende regels:

  • Als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd is de duur van de partneralimentatie 12 jaar;
  • Als er kinderen zijn geboren uit het huwelijk is de duur van de partneralimentatie 12 jaar;
  • Als het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Situatie per 1 januari 2020

Wanneer het (echtscheidings)verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank op of na 1 januari 2020, gelden de regels zoals opgenomen in de Wet herziening partneralimentatie. De hoofdregel die volgt uit deze wet is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze hoofdregel zijn een drietal uitzonderingen van toepassing. De drie uitzonderingssituaties zijn als volgt:

  1. Op het tijdstip van het indienen van het verzoekschrift is de duur van het huwelijk langer dan 15 jaar en is de leeftijd van de alimentatiegerechtigde niet meer dan 10 jaar verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd. In deze situatie eindigt de partneralimentatie niet eerder dan de dag waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  2. Op het tijdstip van het indienen van het verzoekschrift is de duur van het huwelijk langer dan 15 jaar en bereikt de alimentatiegerechtigde niet binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en is geboren op of voor 1 januari 1970. In deze situatie eindigt de partneralimentatie na 10 jaar. Je kunt overigens slechts tot het jaar 2027 aanspraak maken op deze uitzondering;
  3. Uit het huwelijk zijn kinderen geboren en de kinderen hebben op het tijdstip van het indienen van het verzoekschrift de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt. In deze situatie eindigt de partneralimentatie pas als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Let op! Als er meerdere uitzonderingssituaties van toepassing zijn, dan geldt de uitzonderingssituatie waarin de alimentatiegerechtigde het langste recht heeft op partneralimentatie.

Voorbeelden

Om het één en ander te verduidelijken hebben wij enkele voorbeelden opgesteld:

  • Evert en Tessa zijn allebei 35 jaar oud. Er zijn geen kinderen uit het huwelijk geboren. Op het tijdstip dat het verzoekschrift wordt ingediend zijn zij 8 jaar getrouwd. Op Evert en Tessa is geen uitzonderingssituatie van toepassing; de duur van de partneralimentatie is (de helft van 8 jaar) 4 jaar.
  • Marianne en Peter zijn allebei 53 jaar oud, oftewel; de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en bereikt niet binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. Uit het huwelijk is een zoon en een dochter geboren. Op het tijdstip dat het verzoekschrift wordt ingediend zijn Marianne en Peter 20 jaar getrouwd, is hun dochter 15 jaar en hun zoon 11 jaar oud. Op deze kwestie is zowel uitzonderingssituatie nummer 2 als 3 van toepassing. Volgens uitzonderingssituatie nummer 3 is de duur van de partneralimentatie nog maximaal 1 jaar (het duurt maximaal 1 jaar voordat de zoon 12 jaar wordt) en volgens uitzonderingssituatie nummer 2 is de duur van de partneralimentatie 10 jaar. Uitzonderingssituatie 2 geldt.
  • Gijsbert en Vera zijn allebei 60 jaar oud, oftewel; de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. Uit het huwelijk is een tweeling geboren. Op het tijdstip dat het verzoekschrift wordt ingediend zijn Gijsbert en Vera 35 jaar getrouwd en zijn hun kinderen 30 jaar oud. Op deze kwestie is uitzonderingssituatie nummer 1 van toepassing. De partneralimentatie duurt tot de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; in dit geval dus zo’n (ruim) 6 jaar.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Ben jij of zijn jullie voornemens te gaan scheiden? Of wens jij een (her)berekening voor de partneralimentatie op te stellen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek met onze personen- en familierecht advocaat-mediator Michelle Roobeek of juridisch medewerker Rosanne Potma. 

Over de auteur:
Michelle Roobeek

Michelle is personen- en familierechtadvocaat en echtscheidingsmediator bij Hendrikx Advocaten. Een bijzonder zwaartepunt in haar praktijk ligt bij geschillen over afstamming, alimentatie en verdeling van vermogen bij zowel echtscheidingen als nalatenschappen. Bij veel van de (echt)scheidingen die zij behandelt zijn ondernemingen betrokken.