Partneralimentatie naar 5 jaar? Geldt dat voor mij?

partneralimentatie

Wellicht heb je in het verleden al één en ander gehoord over de verkorting van de duur voor partneralimentatie. Na een lange stilte is bij de Tweede Kamer dit jaar een wetsvoorstel ingediend waarin wordt gepleit dat partneralimentatie korter, makkelijker en eerlijker moet worden. In dit artikel worden het voorstel en de uitzonderingen uitgelegd, zodat je kunt zien of er iets voor jouw situatie verandert onder de mogelijk nieuwe regeling.

Het initiatief van de Tweede Kamerleden Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) werd in 2015 al in een vergelijkbaar voorstel ingediend, maar ontving een negatief advies van de Raad van State. In juni 2018 is een gewijzigd voorstel ingediend, welke momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Wijziging duur partneralimentatie

Indien het voorstel in zijn huidige vorm doorgang vindt, verandert de maximale duur van de partneralimentatie. Deze zal in dat geval worden verlaagd van de huidige 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Hierop zijn twee wettelijke uitzonderingen van toepassing:

  • Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde (degene die alimentatie ontvangt) maximaal 10 jaar onder de AOW-leeftijd zit. In dat geval is de alimentatieduur maximaal 10 jaar. De alimentatieplicht eindigt als de alimentatieplichtige (degene die alimentatie betaalt) de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Wanneer er een of meerdere kinderen uit het huwelijk van de echtgenoten zijn waarvan de jongste de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, kan de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar zijn.

In onderstaand schema hebben wij dit geïllustreerd (klik op de afbeelding voor de vergrote versie):

Overige informatie over het nieuwe partneralimentatie wetsvoorstel

In het wetsvoorstel is een hardheidsclausule voor uitzonderlijke gevallen opgenomen. Dit houdt in dat er wellicht nog uitzonderingen worden gemaakt voor schrijnende (uitzonderlijke) gevallen. Daarnaast voorziet het voorstel in overgangsrecht. Dit houdt in dat wordt geregeld op welke gevallen het oude recht of het (mogelijk) nieuwe recht toegepast moet worden. Ook is nog niet duidelijk of het al van toepassing zal zijn op huidige echtscheidingen of dat het pas zal gaan gelden voor mensen die nog gaan trouwen. Omdat het een wetsvoorstel betreft, kan het nog een tijd duren voordat de wet daadwerkelijk van kracht gaat. Bovendien moet niet uit het oog verloren worden dat het gaat om een wetsvoorstel en dat het nog maar de vraag is of het voorstel wordt aangenomen. Wanneer hierover meer bekend wordt, houden wij je daar uiteraard van op de hoogte.

Contact met Hendrikx Advocaten in Mijdrecht over partneralimentatie?

Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van ons artikel of over partneralimentatie in het algemeen, neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten. Een eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.