Transitievergoeding mogelijk bij ontslag basisschool?

transitievergoeding

Bent u leerkracht op een basisschool en wordt uw dienstverband binnenkort beëindigd? Of bent u werkgever en wenst u binnenkort het dienstverband van een leerkracht te beëindigen? Dan kan het zijn dat de werknemer recht heeft op een zogenoemde transitievergoeding.

Primair onderwijs

Het primair onderwijs in Nederland wordt onderverdeeld in bijzonder en openbaar onderwijs.

 • Het bijzonder onderwijs betreft onderwijs dat gebaseerd is op een godsdienst of levensovertuiging. U kunt bijvoorbeeld denken aan een katholieke, islamitische, joodse of protestantse basisschool.
 • Het openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding heeft aan de ene kant als doel om de werknemer te compenseren voor de gevolgen van zijn ontslag. Aan de andere kant heeft het als doel om de werknemer financiële middelen te bieden om het zoeken en krijgen van een nieuwe baan makkelijker te maken.

De verplichting om een transitievergoeding bij ontslag aan een leerkracht te betalen geldt alleen in het bijzonder onderwijs. In het bijzonder onderwijs is namelijk het Burgerlijk Wetboek en daarmee de WWZ (Wet werk en zekerheid) van toepassing, waarin de transitievergoeding is opgenomen. Dit is niet het geval in de CAO Primair Onderwijs 2016-2017.

U kunt dus alleen aanspraak maken op een transitievergoeding als u werkt in het bijzonder onderwijs. Leerkrachten werkzaam in het openbaar onderwijs vallen onder het ambtenarenrecht en hebben geen recht op een transitievergoeding.

Een leerkracht heeft recht op een transitievergoeding als:

 • Hij werkzaam is geweest in het bijzonder onderwijs
 • Hij ten minste een dienstverband van 24 maanden heeft gehad en zijn arbeidsovereenkomst is opgezegd door de werkgever; zijn arbeidsovereenkomst is ontbonden op verzoek van de werkgever; of zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever.

In de volgende gevallen heeft een leerkracht ook recht op een transitievergoeding:

‘De arbeidsovereenkomst is vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever…

 • …door de werknemer opgezegd.’
 • …op verzoek van de werknemer ontbonden.’
 • …op verzoek van de werknemer niet voortgezet nadat deze was ontbonden.’

Geen recht op transitievergoeding

Het kan zijn dat een leerkracht geen recht heeft op een transitievergoeding. Dit is in de volgende gevallen:

 1. Hij is werkzaam geweest in het openbaar onderwijs;
 2. Hij heeft nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt en de arbeidsomvang is minder dan 12 uur per week;
 3. Hij heeft de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt;
 4. Het ontslag komt doordat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest.

Bij de laatste regel, ernstige verwijtbaarheid of nalatigheid van de werknemer, kunt u denken aan de volgende situaties:

 • De werknemer heeft van de werkgever gestolen, zaken verduisterd of andere misdrijven begaan;
 • De werknemer is ziek geweest en leefde herhaaldelijk de controlevoorschriften niet na;
 • De werknemer komt vaak te laat op het werk en had hier geen gegronde reden voor.

Verwijtbaarheid

De mate van verwijtbaarheid kan variëren van het geheel ontbreken van verwijtbaarheid tot ernstige verwijtbaarheid. Alleen als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid zal een werknemer geen recht hebben op een transitievergoeding. Dit houdt in dat zelfs een werknemer die een terecht ontslag op staande voet krijgt, toch recht kan hebben op een transitievergoeding. Het is namelijk niet ondenkbaar dat bij een ontslag op staande voet er ‘slechts’ sprake is van een beperkte mate van verwijtbaarheid of de verwijtbaarheid in het geheel ontbreekt.

Waar de grens van ernstige verwijtbaarheid precies ligt is zeer casuïstisch en daarom moeilijk te zeggen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een situatie waarbij de werknemer wordt ontslagen omdat zijn gedragingen zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet voortgezet kan worden, maar hij hier niets aan kan doen. Bijvoorbeeld doordat de werknemer bepaalde medicatie slikt of omdat hij zo handelde vanwege een ziekte of geestestoestand. De duur van het dienstverband kan hierbij ook een rol spelen.

Contact met een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht

Als u twijfelt of uw ontslag in eerste instantie wel rechtmatig is geweest of denkt u toch recht te hebben op een transitievergoeding, neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.