Meer ontbindingsverzoeken afgewezen

ontslag

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het lastiger geworden om een ontbindingsverzoek toegewezen te krijgen. Dit is gebleken uit het VAAN-VvA Evaluatiecongres in juni 2016. In dit artikel zullen wij dit evaluatieonderzoek belichten.

Afwijzingen bijna verdriedubbeld

In eerste instantie lijkt er weinig te zijn veranderd als we kijken naar de gepubliceerde rechtspraak. Zowel voor als na de invoering van de WWZ blijft het percentage afwijzingen hangen rond de 30%. Dit betekent dat 3 op de 10 ontbindingsverzoeken resulteert in een afwijzing.

Echter, wanneer er wordt gekeken naar de niet gepubliceerde rechtspraak ontstaat er een ander beeld. Alle ontbindingsrechtspraak van 1 januari 2016 tot 1 juni 2016 is opgevraagd en geanalyseerd, dit heeft het onderzoek de niet-gepubliceerde rechtspraak genoemd. Hier zien we namelijk een duidelijke verschuiving van het aantal afwijzingen voor en na de invoering van de WWZ.

Zo is het percentage in Amsterdam van 13% naar 36% geschoten en in Rotterdam is het percentage bijna verviervoudigd van 12% naar 42%. Dit is een opvallend percentage in Rotterdam, dat wellicht te wijten is aan het feit dat hier meer ontbindingsverzoeken zijn ingediend op de zogenoemde d-grond en deze allemaal zijn afgewezen. Deze grond heeft betrekking op het ontslag vanwege het disfunctioneren van een werknemer.

In Amsterdam waren minder verzoeken ingediend en zijn er ook enkele toegewezen. De d-grond blijft de grond met de meeste afwijzingen, namelijk met ruim 80%.

Tot slot

Uit het evaluatieonderzoek valt te concluderen dat de WWZ de ontbindingsprocedure heeft bemoeilijkt en dat er veel meer afwijzingen zijn dan voor de invoering. Uit het onderzoek volgt ook dat over het gehele jaar gemiddeld 4 op de 10 zaken worden afgewezen en 5 à 6 zaken op de 10 worden toegewezen.

Opvallend is wel dat over het gehele jaar Rotterdam een lager afwijzingspercentage heeft als Amsterdam maar meer ontbindingsverzoeken. De reden hiervan zullen we moeten afwachten tot er nadere analyses volgen.

Bron: VAAN-VvA Evaluatieonderzoek