Intervisie: pure winst! 

Persoonlijke groei en verrijkende inzichten

Per 1 maart 2020 is jaarlijks een vorm van gestructureerde feedback voor advocaten verplicht gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Zo wordt de kwaliteit, deskundigheid en het functioneren van iedere individuele advocaat gewaarborgd. Een van die vormen is intervisie. Hieraan dient een advocaat minimaal 8 uur per jaar deel te nemen.

Intervisie
Intervisie is een vorm van gestructureerd en periodiek overleg waarbij een groep van advocaten een niet-juridische werksituatie bespreekt. Het gesprek vindt plaats onder begeleiding van een gecertificeerde gespreksleider intervisie. Tijdens de intervisie worden dilemma’s, het eigen ethisch handelen en functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening en de beroepsattitude besproken. Door onderling te sparren en het stellen van helpende vragen aan de casusinbrenger worden alternatieven en oplossingen aangereikt door de deelnemende advocaten.

Werkwijze
Intervisie vindt bij ons plaats in kleine groepen van 3 tot 8 advocaten. Zo is de intervisie het meest effectief. Het bespreken van het dilemma vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder begeleiding van onze door de NOvA gecertificeerde gespreksleider Bernice Nonnekes. Zij faciliteert het proces en bewaakt de randvoorwaarden om de kwaliteitstoets optimaal in te vullen. Zij is zelf ook advocaat, waardoor zij vertrouwelijkheid en geheimhouding scherp in de gaten zal houden. De intervisie kan bij ons op kantoor in Mijdrecht plaatsvinden (met inachtneming van de Corona-maatregelen), maar desgewenst ook op locatie. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft bepaald dat intervisie vanwege Corona ook digitaal mag plaatsvinden. Online intervisie is bij ons ook mogelijk.

Iedere deelnemer dient voorafgaand aan de intervisie een dilemma uit zijn/haar eigen praktijk voor te bereiden. Vervolgens zullen de deelnemers tijdens de intervisie om de beurt een casus inbrengen die wordt afgesloten met een vraag, ook wel het dilemma. De deelnemers stellen aan de casusinbrenger helpende vragen om hem/haar inzicht te laten verkrijgen. Door de casusinbrenger oplossingen aan te reiken en bewust te maken van zijn/haar handelen is hij/zij in staat persoonlijk te groeien. Het stellen van vragen, zonder (waarde)oordeel, staat tijdens de intervisie centraal om zo de aandacht te richten op het dilemma en aan te zetten tot actie.

Resultaat
Door intervisie word je als advocaat bewust van je gedrag, houding en opvattingen. Tijdens intervisie helpen vakgenoten je om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaak van het dilemma dat je ervaart. Het laat je ontdekken welke impliciete overtuigingen jou in je werk als advocaat sturen. Zodra je hier bewust van bent kun je er voor kiezen om met de nieuw verkregen inzichten en aangereikte oplossingen hier al dan niet iets mee te doen. Hierdoor zet je professionele stappen die zorgen voor persoonlijke groei. Iedere advocaat is zo met zijn/haar eigen traject bezig, terwijl je tegelijkertijd leert van je vakgenoten. Vaak kom je tot de ontdekking dat je niet de enige bent met bepaalde twijfels en dat andere advocaten vergelijkbare dilemma’s hebben. Deze erkenning geeft zelfvertrouwen.

De ervaring leert dat advocaten intervisie erg verhelderend vinden werken en dat het altijd voor iedere deelnemer iets oplevert. Naast verrijkende inzichten levert het ook nog eens punten in het kader van de kwaliteitstoets op. Kortom: PURE WINST!

Wil jij als advocaat deelnemer aan intervisie?

U kunt contact opnemen met onze gespreksleider Bernice Nonnekes via 0297 – 25 00 18 of nonnekes@hendrikxadvocaten.nl

Bernice Nonnekes

Bernice is advocaat en mededirecteur van Hendrikx Advocaten. Haar grootste passie en specialisme is het arbeidsrecht. Zij adviseert met name MKB-werkgevers en onderwijswerkgevers. Daarnaast behandelt zij veel zaken op het gebied van onderwijs- en contractenrecht.