Uitspraak kinderalimentatie, wat betekent dit voor jou?

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie die grote gevolgen zal hebben voor de hoogte van de alimentatie.

Kindgebonden budget in mindering op behoefte

Al enkele jaren wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht op de behoefte van een kind. De inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen (per 1 januari 2015) en met name de introductie van de zogenaamde alleenstaande ouderkop, leidde in veel gevallen tot een forse verhoging van het kindgebonden budget. En dat leidde vervolgens weer tot een aanzienlijke verlaging van de behoefte waardoor de kinderalimentatie vaak op veel lagere bedragen werd berekend dan voorheen.

Oordeel van de Hoge Raad

Deze gang van zaken kon in de praktijk en in de wetenschap op veel kritiek rekenen. Ook gingen rechtbanken en gerechtshoven verschillend met deze materie om hetgeen rechtsongelijkheid in de hand werkt. Om aan deze ongewenste ontwikkeling een einde aan te maken, heeft het Gerechtshof Den Haag afgelopen zomer zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad deze vragen beantwoord en geoordeeld dat het kindgebonden budget niet op de behoefte in mindering gebracht dient te worden. Wel wordt het kindgebonden budget bij de alimentatiegerechtigde opgeteld bij het inkomen.

Gevolgen van de uitspraak van 9 oktober 2015

De uitspraak van de Hoge Raad zal grote gevolgen hebben voor de vaststelling van de kinderalimentatie. Wij verwachten in veel gevallen een substantiële verhoging van de kinderalimentatie.

Herberekening alimentatie

Gelet op de grote gevolgen die de uitspraak van de Hoge Raad met zich brengt, kan het verstandig zijn om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen. Indien u een herberekening wenst of anderszins wenst te worden geadviseerd, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.