Hoe wordt de kinderalimentatie verdeeld tussen de ouders en een stiefouder?

Hoe wordt de kinderalimentatie verdeeld tussen de ouders en een stiefouder?

In de praktijk krijgen wij regelmatig de vraag hoe de kosten van een kind verdeeld moeten worden tussen de ouders en de stiefouder. De situatie is vaak dat de ouders destijds zijn gescheiden of uit elkaar zijn gegaan en hierbij een bedrag aan kinderalimentatie zijn overeengekomen. Als een van de ouders opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een nieuwe partner, de stiefouder, kan dit financiële gevolgen met zich meebrengen.

Als één van de ouders trouwt met een nieuwe partner, de stiefouder, wordt de stiefouder op grond van artikel 1:395 BW onderhoudsplichtig jegens het kind die tot het gezin behoort. Dit wil zeggen dat de stiefouder dient bij te dragen aan de kosten van het kind. Het uitgangspunt van de wet is dat alle onderhoudsplichtigen (zoals de ouders en de stiefouder) van gelijke rang zijn. Hoeveel ieder dient bij te dragen in de kosten van het kind hangt af van alle omstandigheden van het geval, waarbij de volgende factoren extra zwaar meewegen.

  1. Het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwer verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het kind;
  2. De draagkracht van de ouder en de stiefouder, waarbij wordt gekeken naar het netto-besteedbaar inkomen van ieder;
  3. De feitelijke verhouding van het kind tot ieder van de onderhoudsplichtigen.

Hieronder worden twee verschillende situaties uitgewerkt om de kostenverdeling tussen ouders en de stiefouder te illustreren:

Situatie 1

Stel dat de ouders van het kind zijn gescheiden en de moeder jaren geleden al is getrouwd met haar nieuwe partner (ofwel, de stiefvader) en zij sindsdien samen met de stiefvader en het kind een hecht gezin vormt. Het kind en de vader zien elkaar amper. De stiefvader heeft een netto-besteedbaar inkomen van € 4.000,00, de vader van € 3.000,00 en de moeder van € 2.000,00 per maand. De kosten van het kind (ofwel, de behoefte) is vastgesteld op € 700,00 per maand. Hoe dient deze € 700,00 dan in beginsel tussen de ouders en de stiefvader verdeeld te worden?

Zoals gezegd zijn in beginsel alle onderhoudsplichtigen van gelijke rang en dienen zij ieder naar rato van hun draagkracht (welke gebaseerd is op het netto-besteedbaar inkomen) bij te dragen in de kosten van het kind. Omgerekend heeft de stiefvader een draagkracht van € 1.295,00, de vader een draagkracht van € 805,00 en de moeder een draagkracht van € 315,00 per maand. Indien zij naar rato van hun draagkracht bijdragen in de kosten van het kind (wat € 700,00 bedraagt) dient de stiefvader € 375,00, de vader € 233,00 en de moeder € 92,00 per maand te betalen aan kinderalimentatie.

Situatie 2

Stel dat de ouders van het kind jaren geleden gescheiden zijn en moeder pas twee jaar geleden in het huwelijk is getreden met haar nieuwe partner (ofwel, de stiefvader) en zij sindsdien samen met de stiefvader en het kind een gezin vormt. De band tussen het kind en de vader is goed. De stiefvader heeft een netto-besteedbaar inkomen van € 4.000,00, de vader van € 3.000,00 en de moeder van € 2.000,00 per maand. De kosten van het kind (ofwel, de behoefte) is vastgesteld op € 700,00 per maand. Hoe dient deze € 700,00 tussen de ouders en de stiefvader verdeeld te worden?

Zoals gezegd zijn in beginsel alle onderhoudsplichtigen van gelijke rang en dienen zij ieder naar rato van hun draagkracht (welke gebaseerd is op het netto-besteedbaar inkomen) bij te dragen in de kosten van het kind. Het netto-besteedbaar inkomen (en daarmee de draagkracht) van de stiefvader is echter veel hoger dan dat van de ouders. Hierdoor zou de stiefvader indien naar rato berekend veel meer kinderalimentatie moeten betalen dan de ouders (zie de bedragen uit situatie 1) en dus meer dan 1/3e deel van de behoefte van € 700,00. Echter, gelet op het gegeven dat de stiefvader het kind nog maar twee jaar kent en het kind een goede band heeft met zijn vader kan ervoor gepleit worden dat de bijdrage van de stiefvader wordt verlaagd naar maximaal 1/3e deel van de kosten van het kind. Dit komt erop neer dat de stiefvader € 233,00 per maand aan kinderalimentatie moet betalen (in plaats van € 375,00 indien het naar rato berekend was). De ouders dienen het overige deel naar rato van hun draagkracht te verdelen.

Contact met onze personen- en familierecht advocaat-mediator Michelle Roobeek?

Is jouw ex-partner hertrouwd of opnieuw een geregistreerd partnerschap aangegaan en wens je een (her)berekening van de kinderalimentatie te laten maken? Of ben je zelf voornemens stiefouder te worden en wens je een inzicht in de financiële gevolgen hiervan? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een  vrijblijvend gesprek met Michelle Roobeek .

Block "michelle-2" not found

Bel ons gerust!