Aanvraag compensatie transitievergoeding nu mogelijk!

Aanvraag compensatie transitievergoeding nu mogelijk!

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u in beginsel de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft in dat geval recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u voor de reeds betaalde transitievergoeding een compensatie aanvragen bij UWV. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Doe dit tijdig! Indien de transitievergoeding volledig is betaald voor 1 april 2020, kunt u de aanvraag indienen tot en met 30 september 2020. Indien de transitievergoeding volledig is betaald na 1 april 2020, dient de aanvraag maximaal 6 maanden na betaling te worden ingediend bij UWV.

Voorwaarden voor de aanvraag

Voor toekenning van de compensatie transitievergoeding gelden enkele voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is na het vervallen van het opzegverbod wegens ziekte geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst);
  • Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst was de werknemer nog ziek;
  • De werkgever heeft de werknemer een transitievergoeding betaald.

Overigens kan de compensatie lager uitvallen dan de daadwerkelijk betaalde transitievergoeding. Dat komt onder meer omdat de transitievergoeding, zoals berekend op het moment dat de werknemer twee jaar ziek was, wordt gecompenseerd.

De eerste stap is om een inventarisatie te maken van de gevallen waarin een compensatie aan de orde kan zijn. Breng dus zorgvuldig in kaart of u te maken heeft gehad met dergelijke gevallen vanaf 1 juli 2015. Voor ‘genormaliseerde’ overheidswerkgevers (bijvoorbeeld het openbaar onderwijs) geldt dit in principe vanaf 1 januari 2020.

Hoe vraagt u de compensatie aan?

  1. eHerkenning

Om de aanvraag compensatie transitievergoeding te kunnen doen, heeft u eHerkenning nodig. Hiermee kunt u veilig online inloggen bij het UWV. Hoe u dit kunt aanvragen vindt u hier.

  1. Benodigde bewijsstukken

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn diverse bewijsstukken nodig naast het ingevulde aanvraagformulier. Aan de hand van deze stukken moet worden aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan. Zo moet bijvoorbeeld een berekening en betaalbewijs van de transitievergoeding worden ingediend. Een lijst van de in te dienen stukken vindt u hier.

  1. Doorlooptijd

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. In ‘oude gevallen’ (einddatum opzegverbod bij ziekte ligt vóór 1 april 2020) zal binnen 26 weken een beslissing volgen over het al dan niet compenseren van de transitievergoeding. Binnen zes weken na deze beslissing wordt de betaling ontvangen. In ‘nieuwe gevallen’ (einddatum opzegverbod bij ziekte ligt ná 1 april 2020) volgt binnen 8 weken een beslissing. Binnen 6 weken na die beslissing wordt de betaling ontvangen.

Hulp of advies nodig?

Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen over dit onderwerp en/of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanvragen van compensatie. U kunt contact opnemen met één van onze arbeidsrechtspecialisten Bernice Nonnekes, Karin van Zijtveld, Sebastiaan van den Brink of Siep van der Galiën of via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

Over de auteur:
Karin van Zijtveld

Karin is als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van het individueel ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, cao-recht en medezeggenschap.